Exhibition

Uvod


Digital Museum Expo je koncipiran kao posjeta muzejima budućnosti kroz 7 različitih tema, koje se istražuju kroz nekoliko aplikacija (u Rimu 15) razvijenih pomoću različitih tehnologija (u Rimu 11). Svaka aplikacija ili virtualni muzej ima oznaku teme i tipa tehnologije koju koristi.

Ciljevi Expo


Digital Museum Expo 1) prikazuje nove i inovativne tehnologije za muzeje, spomenike i historijske sajtove; 2) organizira seriju prezentacija i treninga iz ovih tehnologija i načina kako ih integrisati u muzeje (Virtual Museum Academy); 3) omogućava partnerima mreže V-musT.net da predstave svoja rješenja i metodologije.

Vezano za nove i inovativne tehnologije za digitalne i virtualne muzeje, Expo nije samo fokusiran na inovativni aspekt, nego i na interakciju korisnika, cijenu hardvera i softvera i lakoću integracije u muzeje. Održivost projekata i njihova integracija u svakodnevne aktivnosti muzeja također podrazumijeva i najefikasnija rješenja sa stanovišta cijene postavke i održavanja opreme.

Aplikacije i tehnologije su predstavljene na Digital Museum Expo putem javnih prezentacija i treninga (Virtual Museum Academy) koje drže muzejski i tehnološki eksperti sa posebnim naglaskom na integraciju digitalnog sadržaja u muezjske postavke.

Mjesto


Digital Museum Expo će se održati na 4 izložbene lokacije i dodatnim mjestima širom Evrope.

  • Rim: Tabernae of the Trajan Markets and Imperial Fora Museum, 24 -28 septembar 2014;
  • Sarajevo: Elektrotehnički fakultet, 13 - 14 oktobar 2014;
  • Amsterdam: Allard Pierson Museum, 8 - 10 decembarr  2014;
  • Alexandria: Bibliotheca Alexandrina, 15-17 decembarr 2014.

Please update your browser to visit Keys2Rome.

We built the Keys2Rome website using the latest techniques and technologies. This makes the site faster and easier to use. Unfortunately your browser does not support these technologies.

Please update your browser to the latest version to enjoy the Keys2Rome site.

Update your browser here.